Co a jak bude v roce 2014 se dozvíte v aktuálním článku

Příspěvek na bydlení 2014 | Porodné 2014 | Rodičovský příspěvek 2014

Příspěvek na úpravu bytu


Je jednorázová, nároková dávka sociální péče, kterou poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou působností podle trvalého bydliště zdravotně postižené osoby.

Tento příspěvek je poskytnut na byt, který užívají k trvalému bydlení osoby:

s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost (příloha č. 5 písm. a) až g) k vyhlášce č.182/1991 Sb.)
úplně nebo prakticky nevidomé
rodiče nezaopatřeného dítěte (dítě je starší 3 let a má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo je úplně nebo prakticky nevidomé)
neslyšící nebo rodiče neslyšícího nezaopatřeného dítěte (jen pro úpravu nebo instalaci potřebné zvukové nebo světelné signalizace)
Příspěvek na úpravu bytu může být poskytnut jen pokud se žadatel písemně zaváže, že:

Je jednorázová, nároková dávka sociální péče, kterou poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou působností podle trvalého bydliště zdravotně postižené osoby.

Tento příspěvek je poskytnut na byt, který užívají k trvalému bydlení osoby:

s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost (příloha č. 5 písm. a) až g) k vyhlášce č.182/1991 Sb.)
úplně nebo prakticky nevidomé
rodiče nezaopatřeného dítěte (dítě je starší 3 let a má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo je úplně nebo prakticky nevidomé)
neslyšící nebo rodiče neslyšícího nezaopatřeného dítěte (jen pro úpravu nebo instalaci potřebné zvukové nebo světelné signalizace)
Příspěvek na úpravu bytu může být poskytnut jen pokud se žadatel písemně zaváže, že:
příspěvek vyúčtuje do tří let od zahájení řízení
příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátí v případě, že byt vymění, prodá nebo dojde k jiné změně užívacího nebo vlastnického práva k bytu před uplynutím 10 let od jeho poskytnutí
vrátí poměrnou část příspěvku v případě, že plánované úpravy se neuskuteční v rozsahu podle schválené dokumentace a vyplacený příspěvek přesáhl 70 % skutečně vynaložených nákladů.
Vrácení příspěvku nebo jeho poměrné části se nepožaduje, jestliže jeho výše nepřesáhla 5000 Kč nebo jestliže zemřela osoba nebo dítě, jehož rodiči byl poskytnut. Od vymáhání příspěvku může obecní úřad obce s rozšířenou působností v některých případech upustit.

Za úpravy bytu se považuje například:
úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkón
úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku
rozšíření a úprava dveří
odstranění prahů
přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi
instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace
zavedení vhodného vytápění
vybudování telefonního vedení
stavební úpravy spojené s instalací výtahu
Podle závažnosti a druhu zdravotního postižení osoby se posuzuje rozsah úprav bytu.

Výše příspěvku na úpravu bytu se určuje s ohledem na příjmy a majetkové poměry oprávněné osoby a jeho rodiny, a to až do výše 70 % prokázaných nákladů účtovaných fyzickými nebo právnickými osobami za materiál a práce spojené s nezbytnými výdaji, včetně projektových prací, nejvýše
50 000 Kč nebo
100 000 Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu, který je poskytován z toho důvodu, že nelze použít šikmou schodišťovou plošinu.
Příspěvek na úpravu bytu lze poskytnout i formou zálohy, maximálně ve výši 50 % předpokládané výše příspěvku.
Některé pasáže tohoto článku jsou citací vyhlášky č 182/1991 Sb., § 34

Latest post

Popular post

Vaše články a nápady

Máte-li námět na článek či vlastní autorský článek, o kterém si myslíte, že by se na tento web hodil, určitě nás neváhejte kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.

Další weby

Mimo jiné se snažíme provozovat weby, které budou naším občanům užitečné. A uvítáme jakoukoliv připomínku.

Jsme zde